I. Въведение
1. Поверителността на личните данни на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас, като наша основна цел е да защитим Вашата лична информация. Тази политика обяснява какво правим с вашите лични данни.
2. Съгласието за използването на „бисквитки“, в съответствие с условията на тези правила при първо посещение на нашия сайт, ни позволява да използваме „бисквитки“ всеки път, когато го посещавате.
II. Как събираме вашите лични данни
Следните видове лична информация могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани:
1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, типа и версията на браузъра и операционната система;
2. Информация за вашите посещения и използване на този сайт, включително и източник на препращане, продължителност на посещението, посетени страници и навигационни пътеки към уебсайта;
3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, например вашия имейл адрес;
4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт. Например, вашето име, имейл адрес, телефонен номер;
5. Информацията, която се генерира при използването на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
6. Информация, свързана с всичко, което купувате, включваща вашето име, адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес;
7. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.
III. Използване на лична информация
Личната информация, предоставена чрез нашия уеб сайт, ще бъде използвана за посочените в тази политика цели или на съответните страници на уебсайта. Ние може да използваме вашите лични данни за следното:
1. Администриране на уебсайта ни;
2. Персонализиране на нашия уебсайт за Вас;
3. Улесняване използването на услугите на нашия уебсайт;
4. Изпращане на стоки, закупени от нашия уебсайт;
5. Изпращане на търговски маркетингови съобщения;
6. Изпращане на известия по имейл, които конкретно сте поискали;
7. Изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се абонирате по всяко време);
8. Защита на уебсайта ни и предотвратяване на измами;
9. Проверка за спазването на реда и условията за използване на нашия уебсайт;
10. Други употреби.
Вашата лична информация, няма да бъде предоставяна на трети страни, без вашето предварително, изрично съгласие.
IV. Разкриване на лична информация
Можем да разкрием вашата лична информация за целите, изложени в тази политика.
Можем да разкрием вашата лична информация:
1. Доколкото сме длъжни да направим това по закон;
2. Във връзка с текущи или бъдещи съдебни процедури;
3. С цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.
Освен в случаите, предвидени в тези правила, няма да предоставим личната ви информация на трети лица.
V. Запазване на лична информация
1. Настоящият раздел определя нашите политики и процедури за съхранение на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите правни задължения по отношение на задържането и заличаването на лична информация.
2. Личната информация, която обработваме за каквито и да било цели няма да се съхранява по-дълго от необходимото за целите на нашия бизнес.
3. Независимо от другите разпоредби, ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
а. доколкото ние сме длъжни да направим това по закон;
б. ако вярваме, че документите може да са от значение за всяко текущо или бъдещо съдебно производство;
с. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.
VI. Защита на вашата лична информация
1. Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на вашата лична информация;
2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашия сигурен (защитен с парола и защитна стена) сървър от www.superhosting.bg ;
„СуперХостинг.БГ“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Повече информация относно политиката на поверителност, съхранението и защита на личните данни и приложенията на новите разпоредби на влезлия в сила на 25.05.2018 г. Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, може да намерите на страницата на СуперХостинг.бг, достъпна на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
VII. Изменения
Можем да актуализираме тези правила периодично, като публикуваме новата версия на нашия сайт. Трябва да проверявате тази страница понякога, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в новите правила. Може да ви уведомим за настъпили промени в правилата чрез имейл.
VIII. Вашите права
Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме личните Ви данни за маркетингови цели.
На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на вашата лична информация за маркетингови цели или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.
IX. Обновяване на информацията
Моля, уведомете ни, ако личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирани или актуализиранa.